Kunst en Beeldende Vorming zet ik in om kinderen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen creativiteit. Mijn lessen zijn altijd op maat gemaakt en dagen kinderen uit om meer te denken, meer te zien, meer oplossingen verzinnen en doorlopen alle fases van het creatieve proces.

Procesgericht onderwijs, onderzoekend leren en andere vormen van geïntegreerd of thematisch onderwijs sluiten hier perfect bij aan. Want buiten het feit dat de lessen (meestal) gewoon erg leuk zijn, leveren ze een bijdrage aan 21e  eeuwse vaardigheden (creatief denken, kritisch denken, samenwerken, reflectie) en sluiten ze aan bij de SLO kerndoelen voor cultuureducatie (nrs. 54, 55 en 56).

Werk in Uitvoering

In de klas gaan we eerst even nadenken en erbij denken. We overleggen en experimenteren. Wat weet je nog meer van het onderwerp? Wat kan er nog meer? Welke oplossing vind jij de beste? Verzint iemand er nog iets geks bij? Onverwachte combinaties komen tot leven. Dan gaan we aan het werk met papier en lijm, met verf, wasco, ijzerdraad, behang, foto & film of wat we nog meer bedenken kunnen. En we ontdekken dat we veel meer kunnen bedenken en maken dan we dachten!

Hieronder staan een aantal voorbeelden van recente lessen. 

Wat weet ik al en wat kan er nog meer?

Experimenten met materiaal

Gebruik je zintuigen en verbeeld je gevoelens

Techniek & Digitaal

Over je identiteit, herinneringen en verwachtingen


lessen basisonderwijs kunstenaar in de klas beeldende lessen cultuuronderwijs creativiteit