Met trainingen rondom het ontwikkelen van meer creativiteit en (beeldend) procesgericht onderwijs help ik leerkrachten en teams in het PO.

Hoe kunnen we de kinderen meer laten nadenken, meer diepgang in ideeën realiseren, beter hun gevoelens laten verwoorden en meer associaties te leggen zodat ze die 21st Century Skills gaan ontwikkelen?

Trainingen, workshops of Co-Teaching zijn vormen waarmee we deze onderwerpen in school kunnen implementeren. De projecten sluiten altijd aan op de methodes die scholen gebruiken, bijvoorbeeld OGO, IPC, Laat Maar Zien, onderzoeksgericht of procesgericht leren. Vanzelfsprekend horen de kerndoelen van SLO of de 21st Century Skills ook tot dit lijstje. Ook vallen ze meestal onder (gedeeltelijke) subsidie van het Cultuur Participatie Fonds. Ik werk onder andere samen met Hart in Haarlem en Cultuur Primair en Artiance in Alkmaar.

Aangezien deze trajecten altijd op maat zijn, kan je het beste contact met me opnemen voor meer informatie.

Co Teaching, Trainingen en Workshops

De vraag van school op het gebied van creatief of procesgericht onderwijs staat centraal. Vaak is er een startmoment (bijvoorbeeld een studiedag) waarop ik de basis van creatief onderwijs kan aanbieden en oefenen met het team. Daarna worden de leerkrachten persoonlijk of in kleinere groepjes gecoacht zodat er veel aandacht is voor persoonlijke vragen en individuele begeleiding. Enkele vragen die bij scholen spelen:

  • Op welke manier kan ik procesgericht onderwijs inbedden in mijn school?
  • Hoe kom ik als leerkracht tot een creatieve beeldende opdracht passend bij mijn thema?
  • Hoe kan ik meer divergeren en kinderen motiveren voorbij hun eerste idee te gaan denken?
  • Hoe kan ik kinderen het gehele creatieve proces laten doorlopen in een beeldende les?
  • Hoe kan ik mijn lessen goed evalueren?
  • Hoe kan ik mijn beeldende leerlijn aanpassen zodat kinderen hun talenten meer ontwikkelen?
  • Hoe kan ik de Pinterest-werkjes veranderen tot creatieve projecten?

Creatieve Werkvormen

Mijn boek “Creatieve Werkvormen” (2020), gebruik ik als ondersteuning van de trainingen. De werkvormen die hierin staan zijn deels door mij ontwikkeld en deels verzameld. De werkvormen kunnen ingezet worden om specifieke vaardigheden te oefenen in de klas. Bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat kinderen meer ideeën bedenken, onverwachte combinaties gaan maken, diepgaand de mogelijkheden van verschillende materialen gaan onderzoeken of echt interactief gaan samenwerken.